מיחזור פסולת אלקטרונית

יצרנים ויבואנים

יבואני מכשירים חשמליים ואלקטרוניים הם בעלי האחריות המרכזית עפ"י החוק. על היבואנים מוטל לממן את כל פעילותו של הגוף המוכר ולהבטיח את פעילותו הנאותה.

חובות היצרנים והיבואנים

  • ביצוע מיחזור שנתי של פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני בשיעור שלא יפחת מ-50% מסך משקל הציוד החשמלי והאלקטרוני שמכר היצרן או היבואן באותה שנה.
  • מימון 15% אחוז מתוצרתו, כשהדרישה תעלה בהדרגה ל-50% מימון מחזור התוצרת עד שנת 2021.
  • דיווח חצי-שנתי ושנתי של כמויות, סוגים ומשקלי פריטי הציוד החשמלי והאלקטרוני שמכרו.
  • התקשרות עם גוף יישום מוכר ומימון כל עלויותיו.