מיחזור פסולת אלקטרונית

רשויות מקומיות

חובות הרשויות המקומיות

  • הקמה של מוקדי איסוף והפעלתם.
  • איסוף מכשירי חשמל גדולים (ציוד כבד) מבית התושב.
  • הפרדה בין פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני המיועדת לשימוש חוזר או להכנה לשימוש חוזר, לפסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני המיועדת למיחזור.
  • פרסום והסברה לתושב. הצבת שלטים הכוללים הוראות ברורות בעניין השלכת פסולת הציוד והסוללות, ובעניין איסור לקיחה או איסוף בלא אישור של פסולת ציוד וסוללות.
  • התקשרות עם גוף יישום מוכר.